Start

Styrka

 

Jag är en glad och positiv person med stor arbetsvilja och har lätt för att ta tag i saker. Min största styrka är att hantera människor. Jag har hög social kompetens och är en bra lagkamrat. Min flexibilitet är något som är till stor fördel när det gäller att sätta mig in i olika arbetsuppgifter.

 

Drivkraft

 

Jag är drivande och framåt i mitt arbetsätt och gillar utmaningar. Framåtanda är något jag tycker är viktigt och anser är en av de saker som krävs för att möta behov bäst. På detta sätt kommer man långt och stärker arbetsrutiner och relationer.

 

 

 

Målmedveten

 

Att gemensamt sträva efter uppsatta mål är en stor del i mitt sätt att arbeta. Att målinriktat samarbeta och underlätta för människor i olika situationer stimulerar mig. Jag vill se saker växa fram och hitta lösningar som förbättrar och hjälper.

 

Copyright © All Rights Reserved