Mitt CV

Mitt CV

 

Jag heter Mikael Blomfeldt och är 38 år. En positiv person med stor drivkraft. Det som kännetecknar mig mest är att jag är glad och kreativ i mitt sätt att arbeta och en person som gillar utmaningar. Att samarbeta mot gemensamma mål är något jag värdesätter högt och något jag tycker är viktigt. En styrka jag har och som varit en viktig del i mitt yrkesliv är att ta kontakt med nya människor. Detta är något jag är van att göra och har ett lugnt och sakligt sätt som inger ett förtroende. Jag jobbar lika bra självständigt som i team så jag är bra på att anpassa mig efter vad som behövs. I mina tidigare yrkesval som bland annat brandman, butikschef och nuvarande arbete som reklamationsansvarig har jag lärt mig att hantera kunder i olika miljöer och situationer.

 

 

Styrka

 

Jag är en glad och positiv person med stor arbetsvilja och har lätt för att ta tag i saker. Min största styrka är att hantera människor. Jag har hög social kompetens och är en bra lagkamrat. Min flexibilitet är något som är till stor fördel när det gäller att sätta mig in i olika arbetsuppgifter.

 

 

Drivkraft

 

Jag är drivande och framåt i mitt arbetsätt och gillar utmaningar. Framåtanda är något jag tycker är viktigt och anser är en av de saker som krävs för att möta behov bäst. På detta sätt kommer man långt och stärker arbetsrutiner och relationer.

 

 

Målmedveten

 

Att gemensamt sträva efter uppsatta mål är en stor del i mitt sätt att arbeta. Att målinriktat samarbeta och underlätta för människor i olika situationer stimulerar mig. Jag vill se saker växa fram och hitta lösningar som förbättrar och hjälper.

 

 

 

Erfarenheter________________

 

Min bana genom yrkeslivet har varit varierande och spännande. Från att gått Barn och ungdoms linje i gymnasiet till att arbetat som butiks chef i ICA butik med delägare ansvar. Expedit i en JC butik med avdelningsansvar till att jobba som Brandman med brand och livräddande insatser. Dessa är några av de olika yrken jag har i bagaget. Jag har varit delaktig i att konvertera om en gammal ICA butik som jobbade med manuella kassor till att använda scanning system och datorisera order och lager hantering. Det senaste projekt jag arbetat med är att ta fram och byggta upp hantering kring reklamationsärenden på elfa. Jag har skapat rutiner och riktlinjer för hur det ska gå till samt skapat dokument för ärendestyrning. Detta har slagit väl ut och har varit intressant att jobba med. Eftersom jag jobbat inom olika yrkeskategorier har jag samlat på mig goda erfarenheter på flera områden.

 

 

 

Anställning idag ____________________________

 

Reklamationsansvarig på Kundtjänst :

 

Min huvuduppgift på kundtjänst är som reklamationsansvarig. Denna tjänst har jag byggt upp från grunden då det inte fanns något liknande från början. Syftet från företaget var att få en enhetlig hantering av avvikelser och avlasta övriga kundtjänsten och ge mer tid för orderregistrering. I min tjänst handlägger jag avvikelser och registrerar order. Ärendena kan vara mycket varierande och handla bland annat om fel skickade varor och transportskador av olika slag, det skall skapas nya order med ersättningsvaror och skickar information till berörda. Genom att skapa och ta fram ett eget system och olika dokument har jag kunnat effektivisera arbetet betydligt och haft möjlighet att få fram statistik och uppföljning i olika ärenden. Detta system använder jag för att kunna loggföra och följa upp olika typer av fel och skapa statistik och underlag för produktion. Jag har en nära kommunikation med produktion, återförsäljare, transportbolag och andra berörda parter för att bistå med bra och snabb service.

 

 

"Att tänka på företagets anseende och att ge ett intryck att företaget finns där även om det blir fel eller olyckan är framme, är något som är viktigt. Jag ser det som en andra chans att visa att företaget är något att lite på "

 

 

Hantering av kunder :

 

I mitt dagliga arbete har jag kontakt med både konsumenter och återförsäljare. Elfa Lumi har ca 1000 återförsäljare runt om i landet. Kontakten sker via telefonsupport och mail. Det är stimulerande att jobba med att och hitta lösningar på de problem som uppstår och även kunna skapa förtroende för de varumärken som elfa och luminator AB står för. Det är inte ovanligt att jag får hantera besvikna och irriterade kunder som blivit drabbade och det blir mitt jobb att på ett bra och vänligt sätt tar hand om kunden och rättar till det som blivit fel. Med mig i arbetslaget är detta något jag håller varmt om hjärtat, för det är oerhört viktigt att kunden känner sig trygg när saker går fel och inte blir till belåtenhet. Kunden i focus har alltid varit ett måtto i mitt arbetssätt.

 

"Kunden måste alltid vara i focus för att nå framåt. Ett förtroende och ett engagemang från alla led i att sätta kunde i focus och våra den relationen skapar ett bra klimat och en långsiktig köpkraft ”

 

 

Orderregistrering och kundansvar :

 

Andra arbetsuppgifter som jag har på kundtjänst är konsumentkontakt och support. Här svara jag på konsumenters frågor som ringer in. Det kan handla om allmänna frågor om information och våra produkter och vart närmaste återförsäljare ligger, till avancerade lösningar på användnings områden och montering. En bra kunskap och varumärket och ett helhetsgrepp om lösningar ger kunderna en växande bild om möjligheter med systemet, Alla frågor tas på allvar och kunden skall känna sig viktig och väl omhändertagen när de ställer sina frågor.

 

Ett annat område som jag arbetar med är order registrering och bearbetning av kunder. Här ansvarar jag för ca 150 återförsäljare som jag informerar om nyheter och fungerar som ett stöd för vårt varumärke. Här handlar det om mer försäljning och skapa förtroende för varumärkena och vara en kontaktperson för de återförsäljare som inte har besök av säljarkåren. Att vara ett företag som bryr sig även om de mindre återförsäljarna och har något att erbjuda och styrka deras roll på marknaden är viktigt,

 

 

" Snabb och god service och ett påläst intryck är något som jag anser är

en nyckel i denna roll och att hjälpa små att sälja mer och växa visar att företaget är

en stark affärspartner ”

 

 

 

Kompetens________________

 

Jag ser mig själv som kunnig på många områden och har lätt för att lära mig nya saker. Det är viktigt att vara nyfiken och våga prova nya rutiner och arbetssätt. Nyckeln till förbättring handlar ofta om att testa nya saker och utvärdera. Mycket handlar om att våga och se fördelarna. Det är intressant och spännande att sätta sig in i nya situationer och utvecklas. Det finns olika kompetensområden jag arbetat med från ICA butiks chef till reklamations ansvaring handläggare för elfa Sverige AB .

 

 

Datakunskap

 

IT och Internet

 

Jag har god IT vana och hanterar olika dataprogram på ett bra sätt. Jag har haft förmånen att arbeta mycket i olika system från orderregistrering till rena butikssystem. IT och internet är en vardag. Att hitta den information man söker på ett effektivt sätt är mycket viktigt. Mycket tid kan sparas på att ha tillgång till information och speciellt när det gäller serviceyrken. Jag har även goda kunskaper i hårdvara och mjukvara när det gäller PC och Multimedia.

 

Excell och Word

 

Dessa program har jag använt mycket. Jag ser stora vinster i att kunna hantera text och skrift. Programmen har värdefulla funktioner och har hjälp mig mycket i olika arbetsmoment. Jag har skapat många olika dokument med styrningar, diagram och varianter av register. Programmen är bra och möjligheterna är många. De är bra verktyg för att organisering och planering.

 

Statistik och diagram

 

Genom att ta fram datalistor och material ur olika program har jag arbetat mycket med statistik och diagram. Detta har varit en styrka vid presentationer och rapporter och ger en snabb överblick över resultat. Att presentera fakta på ett visuellt och tydligt sätt är något jag tycker är viktigt.

 

Notes och Outlook

 

Mail är ett nyckelverktyg i båda privatliv och yrkesroll. Därför har jag kommit i kontakt med lite varierande system och programvara. Outlook och notes är några av de jag hanterat mest, men har även tittat på olika webb baserade alternativ.

 

Concorde och Movex M3

 

Dessa två system är produktion och ordersystem. Genom tillverkning och som tjänsteman har jag fått en bra insyn i affärssystem. Systemen är stora och har många funktioner så som order registrering, lageruppdateringar och rena säljfunktioner. Jag kommer snabbt in i nya funktioner och har en bra grundkunskap för att sätta mig in i nya och avancerade system.

 

Q nova:

 

Jag har haft förmånen att jobba med Q nova workflow och Q nova webbportal. Q nova är ett dokumentstyrningssystem. Här har jag arbetat fram ett rapport flöde av avvikelser och hantering av returer. Det fina med ett sådant system är att man enkelt kan rapportera till beröra avdelningar och ansvariga och få snabba svar och har lätt att följa upp ärenden. När det handlar om reklamationer är det viktigt att det inte bara görs kortsiktiga lösningar utan även långsiktiga åtgärdsplaner. Detta system klara detta mycket bra och det har varit spännande att varit med från början. Q nova webbportal är ett sätt att hantera detta via en webb baserad modell och gör att du har större möjlighet att komma åt dokument.

 

 

Projektering

 

Kvalité

 

Jag har goda kunskaper när det gäller kvalitetsarbete och för mig är kvalité en viktig sak. Vid flera tillfällen har jag tagit fram fakta för att förebygga problem och svagheter i produkter och lämnat förslag på förbättringar. En god kvalite är ett måste för att hålla sig stark ute på marknaden.

 

Kaizen

 

På Luminator var jag med och startade förbättringsprogrammet Kaizen som står för ständiga förbättringar. Detta är ett bra verktyg för att få personalen engagerad i att påverka och bli delaktiga i arbetet med att förbättra sin arbetsmiljö men även en styrka för företaget att förebygga avvikelser.

 

Reklamationssystem

 

Det senaste projekt jag arbetat med är att taga fram och byggta upp reklamationshanteringen på Elfa Lumi AB. Jag har skapat rutiner och riktlinjer för hur det ska gå till samt skapat dokument för alla typer av hantering. Vi har använt oss av Q nova som programvara för dokumentstyrning och det har slagit mycket väl ut. Jag har ansvarat för att optimera anmälningsformulär och rapport flöde samt programering av avvikelsesystemet.

 

Beställningsunderlag

 

Jag har hjälpt till att fram ett nytt beställningsunderlag för konsument och återförsäljare för Elfa Lumi AB. Eftersom jag arbetar med avvikelsehantering och reklamationer har jag god kunskap om bristerna och oklarheterna som bidrar till fel vid beställning. För att förebygga fel samt att förenkla för orderregistrering har jag sammanställt och uppdaterat beställningsunderlaget som förbättringsåtgärd

 

 

Kundkontakt

 

Kundtjänst

 

I mitt dagliga arbete har jag hela tiden kontakt med konsumenter och återförsäljare över hela landet. Ärendena kan variera men det är hela tiden människor i andra änden. Jag arbetar med konsumentrådgivning och reklamationshantering, även fösäljning och support. Det är viktigt att vara lugn och saklig när man tar emot problem och eventuellt irriterade kunder. Jag har en säker telefonröst och känner min bekväm med att ta emot stora som små problem och ta fram olika lösningar på problemen. Det jag gillar med mitt jobb är att man får tillfälle att hjälpa kunder och vända problem till en lösning.

 

Kundansvar

 

Vi har under en tid även arbetat med att bearbeta marknaden från kundtjänst och rikta in oss på sälj. Alla återförsäljare är indelade i segment och de som inte har tillgång till säljare som kan komma på besök så tar kundtjänst speciellt hand om dessa kunder. Det handlar mycket om att ringa och erbjuda service i form av erbjudande och uppdatera broschyrer samt priser.

 

Försäljning

 

Företaget som jag arbetar för har gjort stora förändringar och lagt stor fokus på försäljning och bearbetning av marknaden. Ett resultat av detta är att Kundtjänst nu är utbildad för att sälja och skapa mer försäljning på utgående samtal. Vi arbetar med att skapa kampanjer och ringa de C - kunder som vi har som ansvar.

 

 

Butik

 

JC

 

Under perioden en tid jobbade jag i en klädbutik i Jönköping. JC på A6 köpcentrum. Där ansvarade jag för jeansavdelningen. Jobbet var mycket intressant och gick ut på att hjälpa kunder hitta rätt modeller och skapa merköp. Min kundkontakt var bra och jag fick mycket bra respons för mitt arbete. Jag hanterade allt från att plocka upp varoa till att hjälpa kunder i butiken och betalning vid kassadisken.

 

ICA Butik Åsbro

 

Här jobbade jag som butiksbiträde och fick lära mig mycket om ekonomi och livsmedel. Min huvuduppgift var att plocka varor och sitta i kassan, men även här spelar kundkontakt en viktig roll.

 

ICA Lanthandel Örebro

 

Efter ett uppehåll med studier och civilplikt fick jag erbjudande att börja arbeta som butikschef i en ICA lanthandel utanför Örebro. Jag ansvarade för egen avdelning och var med och implementerade digitala kassaterminaler. Hela varulagret fick läsas in från manuell hantering till datascaning. Nya rutiner för lagerhantering och beställningar skapades och optimering av butikens logistik sågs över.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt________________

 

 

Mikael Blomfeldt

Lärkgatan 6

565 31 Mullsjö

Telefon076-16 44 138

 

Personnummer: 1975-09-21

 

info@mikaelblomfeldt.se

www.mikaelblomfeldt.se

 

 

Meritförteckning

 

Anställningar

 

Elfa Lumi AB Kundtjänst / Mullsjö

Luminator AB Produktion / Mullsjö

Delägare i ICA Livsmedelsbutik butiks ansvarig / Örebro

Deltidsbrandman Räddningstjänsten / Mullsjö

Nefab AB Produktion / Habo

Facklig representant Civilförsvaret / Stockholm

 

 

Utbildning och kurser

 

Körkort personbil A, B och C

 

Gymnasieutbildning Barn och Ungdom Alléskolan i Hallsberg

Utbildning Civil Värnplikt Flygplats Brandman , Stockholm Arlanda

Fackliga kurser i arbetet Civilpliktsrådet ; Stockholm

Utbildningar inom ICA AB intern samt externt

Utbildning Motivera Grundutbildning Truckförare ( A2,A3,B1,B2 )

Deltidsbrandman Räddningsverket Skövde

Utbildning Bemöta besvärliga kunder

Utbildning Mercuri Säljutbildning – Kundtjänst

HLR och Defibrillator vid hjärtstopp

Akutsjukvård vid krisläge LABCD

Räddningsledare A Revinge

 

 

 

 

 

 

4 år

6 år

5 år

7 år

3 mån

1 år

 

 

 

 

Körkort personbil A, B och C

 

1993

1992-1994

1994-1995

1995-1996

1996-2000

2003

2005

2008

2009

2010

2015

 

Copyright © All Rights Reserved