Anställning idag

Anställning idag

 

Reklamationsansvarig på Kundtjänst :

 

Min huvuduppgift på kundtjänst är som reklamationsansvarig. Denna tjänst har jag byggt upp från grunden då det inte fanns något liknande från början. Syftet från företaget var att få en enhetlig hantering av avvikelser och avlasta övriga kundtjänsten och ge mer tid för orderregistrering. I min tjänst handlägger jag avvikelser och registrerar order. Ärendena kan vara mycket varierande och handla bland annat om fel skickade varor och transportskador av olika slag, det skall skapas nya order med ersättningsvaror och skickar information till berörda. Genom att skapa och ta fram ett eget system och olika dokument har jag kunnat effektivisera arbetet betydligt och haft möjlighet att få fram statistik och uppföljning i olika ärenden. Detta system använder jag för att kunna loggföra och följa upp olika typer av fel och skapa statistik och underlag för produktion. Jag har en nära kommunikation med produktion, återförsäljare, transportbolag och andra berörda parter för att bistå med bra och snabb service.

 

 

"Att tänka på företagets anseende och att ge ett intryck att företaget finns där även om det blir fel eller olyckan är framme, är något som är viktigt. Jag ser det som en andra chans att visa att företaget är något att lite på "

 

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved