Erfarenheter

Erfarenheter

 

Min bana genom yrkeslivet har varit varierande och spännande. Från att gått Barn och ungdoms linje i gymnasiet till att arbetat som butiks chef i ICA butik med delägare ansvar. Expedit i en JC butik med avdelningsansvar till att jobba som Brandman med brand och livräddande insatser. Dessa är några av de olika yrken jag har i bagaget. Jag har varit delaktig i att konvertera om en gammal ICA butik som jobbade med manuella kassor till att använda scanning system och datorisera order och lager hantering. Det senaste projekt jag arbetat med är att ta fram och byggta upp hantering kring reklamationsärenden på elfa. Jag har skapat rutiner och riktlinjer för hur det ska gå till samt skapat dokument för ärendestyrning. Detta har slagit väl ut och har varit intressant att jobba med. Eftersom jag jobbat inom olika yrkeskategorier har jag samlat på mig goda erfarenheter på flera områden.

 

Copyright © All Rights Reserved