Datakunskap

Datakunskap

 

IT och Internet

 

Jag har god IT vana och hanterar olika dataprogram på ett bra sätt. Jag har haft förmånen att arbeta mycket i olika system från orderregistrering till rena butikssystem. IT och internet är en vardag. Att hitta den information man söker på ett effektivt sätt är mycket viktigt. Mycket tid kan sparas på att ha tillgång till information och speciellt när det gäller serviceyrken. Jag har även goda kunskaper i hårdvara och mjukvara när det gäller PC och Multimedia.

 

Excell och Word

 

Dessa program har jag använt mycket. Jag ser stora vinster i att kunna hantera text och skrift. Programmen har värdefulla funktioner och har hjälp mig mycket i olika arbetsmoment. Jag har skapat många olika dokument med styrningar, diagram och varianter av register. Programmen är bra och möjligheterna är många. De är bra verktyg för att organisering och planering.

 

Statistik och diagram

 

Genom att ta fram datalistor och material ur olika program har jag arbetat mycket med statistik och diagram. Detta har varit en styrka vid presentationer och rapporter och ger en snabb överblick över resultat. Att presentera fakta på ett visuellt och tydligt sätt är något jag tycker är viktigt.

 

Notes och Outlook

 

Mail är ett nyckelverktyg i båda privatliv och yrkesroll. Därför har jag kommit i kontakt med lite varierande system och programvara. Outlook och notes är några av de jag hanterat mest, men har även tittat på olika webb baserade alternativ.

 

Concorde och Movex M3

 

Dessa två system är produktion och ordersystem. Genom tillverkning och som tjänsteman har jag fått en bra insyn i affärssystem. Systemen är stora och har många funktioner så som order registrering, lageruppdateringar och rena säljfunktioner. Jag kommer snabbt in i nya funktioner och har en bra grundkunskap för att sätta mig in i nya och avancerade system.

 

Q nova

 

Jag har haft förmånen att jobba med Q nova workflow och Q nova webbportal. Q nova är ett dokumentstyrningssystem. Här har jag arbetat fram ett rapport flöde av avvikelser och hantering av returer. Det fina med ett sådant system är att man enkelt kan rapportera till beröra avdelningar och ansvariga och få snabba svar och har lätt att följa upp ärenden. När det handlar om reklamationer är det viktigt att det inte bara görs kortsiktiga lösningar utan även långsiktiga åtgärdsplaner. Detta system klara detta mycket bra och det har varit spännande att varit med från början. Q nova webbportal är ett sätt att hantera detta via en webb baserad modell och gör att du har större möjlighet att komma åt dokument.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved