Projektering

Projektering

 

Kvalité

 

Jag har goda kunskaper när det gäller kvalitetsarbete och för mig är kvalité en viktig sak. Vid flera tillfällen har jag tagit fram fakta för att förebygga problem och svagheter i produkter och lämnat förslag på förbättringar. En god kvalite är ett måste för att hålla sig stark ute på marknaden.

 

Kaizen

 

På Luminator var jag med och startade förbättringsprogrammet Kaizen som står för ständiga förbättringar. Detta är ett bra verktyg för att få personalen engagerad i att påverka och bli delaktiga i arbetet med att förbättra sin arbetsmiljö men även en styrka för företaget att förebygga avvikelser.

 

Reklamationssystem

 

Det senaste projekt jag arbetat med är att taga fram och byggta upp reklamationshanteringen på Elfa Lumi AB. Jag har skapat rutiner och riktlinjer för hur det ska gå till samt skapat dokument för alla typer av hantering. Vi har använt oss av Q nova som programvara för dokumentstyrning och det har slagit mycket väl ut. Jag har ansvarat för att optimera anmälningsformulär och rapport flöde samt programering av avvikelsesystemet.

 

Beställningsunderlag

 

Jag har hjälpt till att fram ett nytt beställningsunderlag för konsument och återförsäljare för Elfa Lumi AB. Eftersom jag arbetar med avvikelsehantering och reklamationer har jag god kunskap om bristerna och oklarheterna som bidrar till fel vid beställning. För att förebygga fel samt att förenkla för orderregistrering har jag sammanställt och uppdaterat beställningsunderlaget som förbättringsåtgärd

Copyright © All Rights Reserved